گروگان گیری ادبیات و سینما در ماجرای سفارت

سیزدهم آبان 58، خیابان های تخت جمشید و روزولت مانند روزهای دیگر، یعنی روزهای بعد از پذیرفتن پهلوی دوم توسط آمریکایی ها مملو از جمعیت معترضی بود که خواستار استرداد محمدرضا، - هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تایید محتوای آن نیست گروگان گیری ادبیات و سینما در ماجرای سفارت سیزدهم آبان 58، خیابان های تخت جمشید و روزولت مانند روزهای دیگر، یعنی روزهای بعد از پذیرفتن پهلوی دوم توسط ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: سیاسی