گروکشی طرفداران امیر جدیدی و مخالفانش

فیلم سینمایی تختی به کارگردانی بهرام توکلی که قرار بود امیر جدیدی بازیگر نقش اصلی اش (غلامرضا تختی) باشد از همان ابتدا با حاشیه هایی همراه شد. - فیلم سینمایی تختی به کارگردانی بهرام توکلی که قرار بود امیر جدیدی بازیگر نقش اصلی اش (غلامرضا تختی) باشد از همان ابتدا با حاشیه هایی همراه شد. شاید بیراه نباشد بگوییم پروژه تختی از اساس همراه با حاشیه است و هر کارگردانی هم که پای ساخت این کار بیاید به نحوی گرفتار ...
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی