گروهی از کارگردان ها از جو سالن برج میلاد می ترسند!

تصور کنید نزدیک به 1800 خبرنگار، منتقد و سینماگر که بسیاری شان بر روی زمین نشسته اند و فیلم شما را تماشا می کنند، به یک باره به واسطه کیفیت پایین فیلم تان بخندند یا سوت و کف بزنند. –
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی