گرامیداشت یاد علی اکبر صارمی در شب بخارا

خبریار امرداد: امیرحسین نوری
سیصد و بیست و نهمین نشست از سلسله شب های بخارا به بزرگداشت مهمراز (:معمار)، نویسنده و موسیقی دان نامور استاد علی اکبر صارمی ویژه شد.
این نشست همزمان با سالگرد درگذشت علی اکبر صارمی با همکاری کانون معماران دانشگاه تهران و مجله بخارا و با سخنرانی حسین شیخ زین الدین، فریار جواهریان، ترانه یلدا و هایده حائری برگزار شد. شوربختانه آغاز برنامه با خبر سکته ی استاد داریوش شایگان همراه شد و این خبر فضای اندوهگین این شب را دوچندان کرد.
فریار جواهریان از دوستان دکتر صارمی سخنان خود را با یاد آوری چند خاطره آغاز کرد و به دلبستگی مشترک خود و استاد صارمی به ایران و مهرازی سخن گفت.
وی افزود: با توجه به اینکه که همسراو و استاد صارمی در زمینه ی تیاتر و سینما همکار بودند پیوند عمیقی بین آن چهار نفر بوجودآمده بود و تجربه های مشترک هنری و عرفانی را با هم داشتند.
وی در ادامه با اشاره کوتاهی به زمینه های کاری مشترک یاد آور شد که: گذشته از دوستی ها هیچ گاه در کارها طرفدارانه یک دیگر را داوری نکردیم و همواره ارزش مشترکی چون عرفان و دادگری را نگاه داشتیم.
حسین شیخ زین الدین …