گذر زمان کمند و سپند امیرسلیمانی خواهر و برادر هنرمند

دوران کودکی کمند و سپند امیرسلیمانی
کمند و سپند امیرسلیمانی ، کمند امیرسلیمانی (زاده ۱۳۵۲) بازیگر ایرانی، متولد شهر تهرانو فارغ التحصیل
بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۶ می باشد.
کمند و سپند امیرسلیمانی در گذر زمان
دوران کودکی کمند و سپند امیر سلیمانی
او همچنین دختر سعید امیرسلیمانی و خواهر سپند امیرسلیمانی از بازیگران سینما است.
سپند امیرسلیمانی (زاده ۱۳۵۶ در تهران) بازیگر سینما و تلویزیون ایران است.
او همچنین برادر کمند امیرسلیمانی (بازیگر) و پسر سعید امیرسلیمانی (بازیگر) می باشد. او متأهل می باشد.
ورقا عامری همسر خانم کمند امیر سلیمانی در رشته عکاسی تحصیل کرده است.
این دو زوج هنرمند دو استودیو در تهران دارند که مدیر یکی از آنها خانم امیر سلیمانی می باشند.
کمند امیرسلیمانی و همسرش یک پسر به نام ایلیا دارند آنها مدتی را بخاطر شغل همسرش در دبی زندگی کرده اند.
نامه نیوز