گاهی ۱ بلیت برای گیشه آزادی نداریم/ ستاد جشنواره تیزر ها را زودتر آماده کند

مدیر پردیس سینما آزادی گفت: معمولاً در سانس های سه و چهار (آخر شب) حتی یک بلیت برای گیشه از طرف ستاد جشنواره به سینما اختصاص نمی یابد.