گام‌های رو به جلوی تلویزیون در سال ٩٩

سینماپرس: مرتضی میرباقری معاون سیما در یادداشت نوروزی از نقش سیما در سالی که گذشت و گام‌های رو به جلوی تلویزیون در سال ٩٩ سخن گفت.