کیهان: فیلمنامه سریال صیاد شیرازی را از دست این سینماگر ضدایرانی بگیرید!

سریال شهید صیاد شیرازی درحالی به زودی وارد مرحله پیش تولید خواهد شد که دچار برخی از حاشیه هاست. - " سریال شهید صیاد شیرازی درحالی به زودی وارد مرحله پیش تولید خواهد شد که دچار برخی از حاشیه هاست. کیهان نوشت: سریال شهید صیاد شیرازی درحالی به زودی وارد مرحله پیش تولید خواهد شد که دچار برخی از حاشیه هاست.فیلمنامه سریال شهید صیاد شیرازی در مرحله بازنویسی قرار دارد و با توجه به حساسیت موضوع، نظارت دقیق محتوایی ...
منبع خبر: نواندیش
دسته بندی خبر: فرهنگی