کیهان خانجانی : نویسندگان و شاعران پاسداران واقعی زبانند

به گزارش دوشنبه شب ایرنا، وی در آیین رونمایی از رمان جدیدش بند محکومین در موسسه سینمایی پروین رشت در باب وضعیت فرهنگی کنونی کشور اظهار داشت: آنچه هویت ملی را جمع کرده زبان فارسی بوده است. وی با اشاره به این که با هجمه فرهنگ خالی از هنر مواجهیم افزود: اعمال فرهنگی بسیاری مثل رونمایی از کتاب رخ می دهد اما معلوم نیست که چقدر این کتابها تیراژ و خواننده دارد .این مدرس داستان نویسی ادامه داد: در ایران 12 هزار و 500 ...
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: فرهنگی