کیهان: بهروز وثوقی مظلوم نمایی می کند/ او که با اشرف رابطه داشت، 4ماه قبل از انقلاب از ایران فرار کرد

وثوقی در روزگاری ثروت باد آورده اش را فروخت و از ایران فرار کرد که مردم ایران در حال قیام علیه فاسدترین و وابسته ترین رژیم حکومتی تاریخ خود بودند ولی امروز او از مردمم سخن می گوید و خود را بهروز وثوقی مردم می خواند. – بهروز وثوقی یکی از بازیگران فاسد و فراری سینمای طاغوت طی پیامی برای مراسم ختم ناصر ملک مطیعی با بیانی مرثیه وار اظهار داشت: من بهروز هستم، بهروز وثوقی شما، 40 سال است که دور از وطن و دور از …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی