کینه طبقاتی در سینمای ایران

یکی از دغدغه های من این است که ما به زودی وارد شرایط بحرانی در سینما می شویم، به اعتقاد من یک چالش عظیمی در سال 98 روبروی سینمای ایران قرار می گیرد. – به گزارش تیتر برتر ؛ همایون اسعدیان گفت: یکی از دغدغه های من این است که ما به زودی وارد شرایط بحرانی در سینما می شویم، به اعتقاد من یک چالش عظیمی در سال 98 روبروی سینمای ایران قرار می گیرد. این کارگردان سینما و رییس هیات مدیره خانه سینما ادامه داد: اینکه سرمایه هایی …
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: فرهنگی