کوهی: مسئولان مرکز هنرهای نمایشی و خانه تئاتر باید نظارت ویژه تری بر عملکرد دست اندرکاران سالن های خصوصی داشته باشند/ حضور افراد غیرمتخصص در حوزه تئاتر فاجعه بار شده است

سینماپرس: مرتضی کوهی، کارگردان تئاتر، که نمایش «دوشیزه جولیا» به کارگردانی وی در تماشاخانه شهرزاد با حواشی بسیاری مواجه شده گفت: مسئولان مرکز هنرهای نمایشی و خانه تئاتر باید نظارت ویژه تری بر عملکرد دست اندرکاران سالن های خصوصی داشته باشند چرا که برخی از مسئولان این سال ها هنرمندان و نمایش ها را قلع و قمع می کنند و تنها به فکر منافع مادی خود هستند از این رو این وظیفه مدیران تئاتری است که پشت هنر و هنرمندان بایستند و اجازه ندهند برخی افراد بی ربط به حوزه تئاتر و نمایش که به عنوان مسئول در این سالن ها حضور دارند در حق هنرمندان اجحاف کنند.