کنفرانس «تحلیل سینمای سلطه» در جشنواره فیلم «مقاومت» برگزار می‌شود

سینماپرس: جشنواره فیلم «مقاومت» در نظر دارد در دو مجموعه سینمایی فلسطین کنفرانس «سینمای سلطه: چگونگی جهت دهی نظام سلطه بر فیلمسازان جهان» را برگزار نماید.