کنفرانس تحلیلی سینمای سوریه؛ سینمای مقاومت

در روز دوم جشنواره مقاومت ساعت 10 صبح(روز چهارشنبه ششم آذرماه) کنفرانس تحلیلی سینمای سوریه؛ سینمای مقاومت با حضور فیلمسازان و صاحب نظران سینمای سوریه در مجموعه سینمای فلسطین برگزار شد. - زمان انتشار: چهارشنبه 7 آذر 1397 12:45 کنفرانس تحلیلی سینمای سوریه؛ سینمای مقاومت در روز دوم جشنواره مقاومت ساعت 10 صبح(روز چهارشنبه ششم آذرماه) کنفرانس تحلیلی سینمای سوریه؛ سینمای مقاومت با حضور فیلمسازان و صاحب نظران سینمای ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی