کنسرت گروه رستاک در حمایت از سیل زدگان

کنسرت گروه رستاک در حمایت از سیل زدگان کشور یکشنبه شب در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.*3* - ایرنا - سنندج - کنسرت گروه رستاک در حمایت از سیل زدگان کشور یکشنبه شب در پردیس سینما بهمن سنندج برگزار شد.*3*
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی