کنایه مهران مدیری به نامزدهای انتخاباتی

مهران مدیری در برنامه «دورهمی» شب گذشته گفت: یکی از مصداق های کار تیمی ما، انتخابات است. به این شکل که اول انتخابات همه می خواهند به نفع همدیگر کنار بکشند و بعد در مناظره آخر سر یکدیگر داد می زنند.
به گزارش  استادنیوز  ،  شب گذشته مهران مدیری در برنامه تلویزیونی دورهمی، با پرداختن به موضوع کار تیمی گفت: ما حتی در فیلتر کردن فضای مجازی و محدود کردن اینترنت هم کار تیمی کردیم و بلافاصله پس از فیلتر کردن، خانواده ها بیشتر کنار هم قرار گرفتند!
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مصداق های کار تیمی ما، انتخابات است. به این شکل که اول انتخابات همه می خواهند به نفع همدیگر کنار بکشند و بعد در مناظره آخر سر یکدیگر داد می زنند. حتی می گویند طرف بعد از انتخابات هم هنوز نرفته و پشت میزش نشسته و کنار هم نکشیده است!
اما در بخش مهمان دورهمی، مازیار میری کارگردان سینما و تلویزیون به صحنه آمد و با مدیری به گفتگو نشست.
میری با اشاره به اینکه دوست دارم یک فیلم کاملا عاشقانه بسازم، بیان کرد: در کار «سعادت آباد» تا حدودی موفق شدم به یک فیلم عاشقانه نزدیک شوم؛ اما همیشه آنقدر موضوعات دیگر به سراغم می آید ک …

کنایه مهران مدیری به نامزدهای انتخاباتی

مهران مدیری در برنامه «دورهمی» شب گذشته گفت: یکی از مصداق های کار تیمی ما، انتخابات است. به این شکل که اول انتخابات همه می خواهند به نفع همدیگر کنار بکشند و بعد در مناظره آخر سر یکدیگر داد می زنند.
به گزارش  استادنیوز  ،  شب گذشته مهران مدیری در برنامه تلویزیونی دورهمی، با پرداختن به موضوع کار تیمی گفت: ما حتی در فیلتر کردن فضای مجازی و محدود کردن اینترنت هم کار تیمی کردیم و بلافاصله پس از فیلتر کردن، خانواده ها بیشتر کنار هم قرار گرفتند!
وی در ادامه بیان کرد: یکی از مصداق های کار تیمی ما، انتخابات است. به این شکل که اول انتخابات همه می خواهند به نفع همدیگر کنار بکشند و بعد در مناظره آخر سر یکدیگر داد می زنند. حتی می گویند طرف بعد از انتخابات هم هنوز نرفته و پشت میزش نشسته و کنار هم نکشیده است!
اما در بخش مهمان دورهمی، مازیار میری کارگردان سینما و تلویزیون به صحنه آمد و با مدیری به گفتگو نشست.
میری با اشاره به اینکه دوست دارم یک فیلم کاملا عاشقانه بسازم، بیان کرد: در کار «سعادت آباد» تا حدودی موفق شدم به یک فیلم عاشقانه نزدیک شوم؛ اما همیشه آنقدر موضوعات دیگر به سراغم می آید ک …