کنایه مشاور رئیس جمهور به سریال«گاندو»

سینماپرس: مشاور رئیس جمهوری به حواشی اخیر سریال «گاندو» درباره دولت با انتشار توئیتی واکنش نشان داد.