کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران از جایزه ویژه جشنواره فیلم سلامت حمایت می کند

سینماپرس: کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران از جایزه ویژه «بهترین فیلم عاری از دخانیات» سومین جشنواره فیلم سلامت حمایت می‌کند.