«کمیته انظباطی کارگروه اکران» غیرقانونی است

سینماپرس : انجمن سینماداران با انتشار بیانیه ای خطاب به حیدریان، کمیته انضباطی کارگروه اکران غیرقانونی را دانست که مورد پذیرش انجمن نیست.