کمیته انضباطی کارگروه اکران تشکیل شد

با انتخاب شورای عالی اکران و با حکم رییس سازمان سینمایی، اعضای کمیته انضباطی کارگروه اکران سینمای ایران منصوب شدند. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی