کمیته انضباطی کارگروه اکران اعضای خود را شناخت

در جدیدترین جلسه شورایعالی اکران، رضا سعیدی پور و حبیب اسماعیلی به عنوان اعضای کمیته انضباطی انتخاب شدند. - پارس نیوز"، پیش از این سیدضیا هاشمی به عنوان عضو و دبیر این کمیته معرفی شده بود. در ماده 13 فصل سوم نظام نامه اکران سینمای ایران" آمده است: با توجه به اهمیت اجرای دقیق قرارداد، آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی کارگروه اکران، کمیته انضباطی کارگروه اکران که اعضای آن توسط شورایعالی اکران پیشنهاد ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: ورزشی