«کمدی انسانی»؛ کمدی غریزی!

سینماپرس: کمدی انسانی یک ظرف شبه رئالیسمیِ مخدوش را از مضامین ژانرهای متنوع آورده است و می‌خواهد مضمون پاک تاریخ نهضت انقلابی ایران را در آن بریزد؛ حال، حاصل این امتزاج چه خواهد بود!؟ یا تاریخ را تحریف می‌کند و یا مضمونی التقاطی و مسموم را خورد نسل آینده می‌دهد که همین ماجراها را تاریخ واقعی کشورش قلمداد می‌کند! و آن کاشتن دانه سبز در یک خانه ویرانه هم جز اشاره به نمادی نامفهوم، هیچ دلالتی بر امید و رشد در بعد از انقلاب ندارد و نویدبخش هیچ تمدن و آرمان‌ شهری نمی‌تواند باشد.