کمال تبریزی: چشم بسته با حرکات ساختارشکنانه مخالفت می شود

کمال تبریزی کارگردان فیلم ما همه با هم هستیم با اشاره به اینکه این فیلم در فضایی متفاوت از غالب تولیدات سینمای ایران است، – ما همه با هم هستیم از زمان ساخت و هنگامی که اخبار تولید فیلمی با فهرست طول و دراز بازیگرانش منتشر شد، توجه ها را به خود جلب کرد. زمزمه های ساخت یک فیلم با بودجه بالا در میان سینمایی ها می چرخید و صدایش به گوش اهالی رسانه می رسید. این فضا از ساخت فیلم تا اکران چندان با قدرت ادامه یافت که …
منبع خبر: اندیشه ها
دسته بندی خبر: فرهنگی