کمال الملک سینمای ایران 84ساله شد

6 آذر 1313 در پارچین ورامین به دنیا آمد. پدرش مهندس شیمی و افسر تحصیلکرده ارتش بود و ریاست کارخانه اسیدسازی پارچین را برعهده داشت. اولین تجربه و نشانه علاقه مندی به حوزه نمایش در کلاس پنجم ابتدایی بروز و ظهور پیدا می کند، معلم مناظره ای بین شتر و موتور می نویسد، نقش شتر را جمشید مشایخی بازی می کند و مورد تشویق قرار می گیرد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی