کلیات شیوه‌نامه موسیقی خیابانی در کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مورد بررسی قرار گرفت

سینماپرس: به گفته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس پیش‌نویس شیوه‌نامه موسیقی خیابانی در کمیته فرهنگ، هنر و رسانه این کمیسیون مطرح شده و ادامه بررسی آن به جلسه دیگری موکول شده است.