کلاهِ مخملی رسانه های زنجیره ای بر سر مطالبات مردم

روزنامه های زنجیره ای در شماره های دیروز خود به سنت معمول و همیشگی مطالبات معیشتی مردم را به دیده فراموشی سپرده و از فوت ناصر ملک مطیعی کلاهی مخملین ساختند تا بر سر ملت گذاشته و مشکلات حقیقی و اساسی کشور را به حاشیه برند. – به گزارش و مطالبات دیده نشوند. رخت سیاه در عزای کسی که خودشان ممنوع از کارش کردند! چنانچه گفته شد موضوع این گزارش سطح حرفه ای ناصر ملک مطیعی در دنیای سینما نیست و اینکه آیا واقعا به …
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: سیاسی