کشف و ضبط بیش از ۱۸۵ هزار کالای غیرمجاز فرهنگی

سینماپرس: با همکاری پلیس امنیت ناحیه ۷ تهران بزرگ و کارشناسان ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری، دو عملیات گسترده در راستای برخورد با عاملین عمده تولید و توزیع محصولات غیرمجاز فرهنگی اجرا شد.