کدام بازیگر تلویزیون خط شکن طریق القدس بود؟

یک زمانی سیاه نمایی در فیلم ها اصل بود. معتقد بودند هرچه سیاه نمایی بیشتر، بهتر! بابت این سیاه نمایی ها هم از فلان جشنواره جایزه هم می گرفتند. – مهران رجبی بازیگر سیما و سینما برای همه اهالی هنر، چهره ای آشناست. کارشناسی رشته گرافیک از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد همین رشته را از دانشگاه تربیت مدرس دارد. شاید بتوان گفت که ویژگی خاص این بازیگر آن است که بسیار راحت و واقعی بازی می کند. این موضوع مورد تصریح رهبر …
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی