کدام بازیگران برای فرزندانشان تابعیت خارجی گرفتند؟ +جدول

برخی از بازیگران سینما و هنرپیشه ها فرزندانشان را در آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی به دنیا آورده اند تا بتوانند از مزیت های شهروندی غرب استفاده کنند. - بسیاری از هنرمندان و چهره های مشهور سینمای ایران یا در کشور های غربی ساکن هستند و فقط سالی یکی دو بار برای کار کردن به ایران می آیند، یا اخیرا بین شان مد شده که حتی فرزندان شان را در خارج از کشور به دنیا بیاورند تا این کودکان بتوانند تابعیت آن کشور ها را ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: بین الملل