کتاب های «هامون» و «آژانس شیشه ای» در خانه سینما رونمایی شدند

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرگزاری مهر، مجموعه تک نگاری «نقد سینمای ایران» که به تازگی ۲ عنوان از آن منتشر شده شامل نقد، تحلیل و بررسی فیلم های مهم و تاثیرگذار سینمای ایران است. سعید عقیقی در ابتدای جلسه با اشاره به این که کتاب «آژانس شیشه ای» ۲۰ سال پیش نگاشته و منتشر شد، اظهار خوشحالی کرد که حالا توانسته مجددا و با رویکردی تازه هم این کتاب را بازنویسی کند و هم عناوین دیگری از جمله «هامون» به مجموعه تک نگاری نقد سینمای ایران اضافه نماید. او همچنین اظهار امیدواری کرد که این مجموعه تا ۱۰ عنوان ادامه یابد.
خسرو دهقان نویسنده، روزنامه نگار و منتقد سینما یکی از سخنرانان این برنامه بود. وی ضمن انتقاد از وضعیت نشر و تیراژ در ایران در عین حال با ارائه آماری گفت: همین که تعداد کتاب از ۳۰۰ عنوان در دهه ۵۰ به حدود ۴۰ هزار عنوان در سال ۱۳۹۵ رسیده جای خوشحالی است.
وی همچنین با بیان این که غالبا کتاب های سینمایی به صورت پراکنده و با هزینه های شخصی منتشر می شوند، از این که یک ناشرجدی اقدام به انتشار ادامه دار کتاب در حوزه ی سینما کرده است اظهار خرسندی کرد.
دهقان همچنین در پایان سخنان خو …