کاهش فضا های سینمایی طی سال های اخیر

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره خانه سینما تاکید کرد: پیوند مشترک بین آموزش و پرورش، شهرداری، خانه سینما و معاونت های اجتماعی مربوطه ایجاد شود تا هنر سینما نهادینه شود. –
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی