کانون کارگردانان، سیاسی بازی به جای کار صنفی

درحالی که جعفر پناهی سال هاست به طور غیرقانونی اقدام به فیلمسازی می کند و آثار ضدایرانی خود را در اختیار جشنواره های خارجی قرار می دهد، کانون کارگردانان سینمای ایران به جای مطالبه قانون و منافع ملی، - این نامه کانون کارگردانان خانه سینما در حالی است که جعفر پناهی به حکم قانون اساسا از کار فیلمسازی منع شده و جای سوال است که با وجود چنین محکومیتی، چگونه وی با خیال راحت و حتی آسوده تر از فیلمسازانی که پناهی ...
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: فرهنگی