«کاظم داداشی» قائم مقام رادیو ایران شد

سینماپرس: با حکم محمد جعفر محمدزاده مدیر شبکه رادیویی ایران، کاظم داداشی به سمت قائم مقام شبکه رادیویی ایران منصوب شد.