کار را به اصناف سینمایی بسپارید

کاهش دخالت دولت در سینما و ایجاد پویایی در تولیدات سینمایی، پیشگیری از اعمال نظرات سلیقه ای، بهره برداری از خلاقیت و گنجینه انسانی برای خلق آثار سینمایی، هموار کردن مسیر فیلمسازی و… از جمله عواملی است که چندی پیش حدود 200 نفر از اهالی سینما را دست به قلم کرد تا در نامه ای به رییس جمهوری خواهان حذف الزام دریافت پروانه ساخت شوند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی