کاری در حوزه دین ارزشمند است که در شرایط امروز جامعه تولید شود

از دیدگاه من کاری در حوزه دین ارزشمند است که در شرایط امروز جامعه تولید شود و بتواند تاثیرگذار هم باشد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که موضوع در قالب رفتارهای اجتماعی و کنش هایی که مردم نسبت به یکدیگر دارند عیان شود. - اما من فیلم هایی که در آن مفاهیم دینی متجلی شود را بسیار کم می بینم. فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون در گفت و گو با خبرگزاری حوزه ، درباره سینمای دینی و الزامات پرداختن به آن اظهار کرد: ساده ترین ...
منبع خبر: حوزه نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی