کارگری سینما را کرده ام تا به اینجا برسم/نمی خواهم تماشاگر به هر قیمتی بخندد

خبرگزاری میزان- کارگردان فیلم مصادره گفت: سینما یعنی جذب مخاطب و گاهاً ایجاد سرگرمی؛ اما باید در این مورد به شدت احتیاط کرد و فیلم خوب و سالم برای تماشاگر سینما ساخت.