کارگردان و بازیگر ایرانی اعتصاب غذا کرد!

اخیراً مسئولان شورای صنفی نمایش قانونی قرار دادند که قرار بود بر مبنای آن، فیلم هایی که در هفته های پیش رو از سال 1396 اکران می شوند، در همین دوره زمانی روی پرده باقی بمانند و اکران شان در سال 1397 استمرار نیابد و در همین چارچوب قرار بود فیلم سینمایی من یک … – اخیراً مسئولان شورای صنفی نمایش قانونی قرار دادند که قرار بود بر مبنای آن، فیلم هایی که در هفته های پیش رو از سال 1396 اکران می شوند، در همین دوره زمانی روی …
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی