کارگردان منطقه پرواز ممنوع : سینمای ما در ژانر اجتماعی و کمدی خلاصه می شود

کارگردان منطقه پرواز ممنوع عقیده دارد، نبود ژانرهای متفاوت در سینمای ما جدی است و سینمای ما تنها در ژانر اجتماعی و کمدی خلاصه می شود و در سایر گونه ها به شدت با کمبود آثار سینمایی مواجه هستیم. – تهران (پانا) – کارگردان منطقه پرواز ممنوع عقیده دارد، نبود ژانرهای متفاوت در سینمای ما جدی است و سینمای ما تنها در ژانر اجتماعی و کمدی خلاصه می شود و در سایر گونه ها به شدت با کمبود آثار سینمایی مواجه هستیم. منطقه …
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی