کارگردان قائم مقام ، مستند تهران-دمشق را می سازد

علی صدری نیا کارگردان جوان سینمای مستند در جدیدترین اثرش سراغ یک روایت اجتماعی از بحران سوریه رفته و دوربینش را اینبار به پشت جبهه مقاومت برده است. - علی صدری نیا کارگردان مستندهای قائم مقام و زخم تازه در جدید ترین اثرش سراغ بحران در منطقه رفته است. تهران-دمشق نام جدیدترین فیلم مستند صدری نیا است. تهران-دمشق با محوریت موضوعات اجتماعی بحران و جنگ در منطقه تولید شده است. تا کنون مستندهای بسیاری درباره حضور ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی