کارگردان فیلم ضربه فنی : برای 3-4 فیلم بعدی ام آمادگی و حتی فیلم نامه دارم

کارگردان فیلم ضربه فنی می گوید برای ساخت 3-4 فیلم بعدی اش آمادگی و حتی فیلم نامه دارد ولی مسئله این است که نمی داند آیا فرصت ساخت این فیلم ها فراهم می شود یا نه. - تهران (پانا) - کارگردان فیلم ضربه فنی می گوید برای ساخت 3-4 فیلم بعدی اش آمادگی و حتی فیلم نامه دارد ولی مسئله این است که نمی داند آیا فرصت ساخت این فیلم ها فراهم می شود یا نه. غلامرضا رمضانی کارگردان سینمای کودک و نوجوان ایران تا امروز نویسندگی و ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی