کارگردان فیلم سینمایی «جهنم سبز»: جشنواره های فجر به یکپارچه سازی فرهنگی نیاز دارد

تهران- ایرنا- کارگردان فیلم سینمایی «جهنم سبز» از حفره هایی سخن گفت که در جشنواره ها به ویژه جشنواره فیلم وجود دارد و خواستار یکدست سازی فرهنگی در این زمینه از سوی متولیان شد.