کارگردان‌هایی که پیش‌تر دستیار کارگردان بوده‌اند، غالباً فیلمسازان خوبی نمی‌شوند

سینماپرس: برنامه «نقد سینما» با اشاره به مفاهیم آرمان گرایی و واقعیت به سینمای کارگردانان مختلف از جمله رسول ملاقلی پور در این حوزه پرداخت.