کارگاه «از ایده تا فیلمنامه» در دومین المپیاد فیلمسازی برپا می شود

سینماپرس: کارگاه «از ایده تا فیلمنامه» در ۴ جلسه (از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ شهریور) در دومین المپیاد فیلمسازی و در سی و یکمین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان برگزار می شود.