کارکرد سینما بازنمایی واقعیت های اجتماعی است

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان حوزه سینما و تولیدات سینمایی را نیازمند کار پژوهشی دانست و خاطرنشان کرد: کارکرد سینما و فیلم بازنمایی واقعیت های اجتماعی است و می تواند دورنمایی از آینده مورد انتظار را ترسیم کند. – سینما جدیدترین شاخه هنر، معروف به هنر هفتم است که امروزه یکی از عمومی ترین و محبوب ترین تولیدات هنری را ارائه می کند. سینما اگر چه جوان، اما پررونق ترین، پربارترین و جنجالی ترین تاریخ را پشت سر گذاشته …
منبع خبر: دیدار نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی