کارن همایونفر: تا به مردم جواب ندهید، ول نخواهم کرد

سینماپرس: ممنون از دوستان که با فحش بلاکم کردند. اما پایان ماجرا این نیست. تا به مردم جواب ندهید ول نخواهم کرد. ممنون از دوستانی که تا چند روز پیش گل می‌فرستادند و امروز فحش. ممنون از تماس‌های پر از تهدیدتان.