کارلوس هردرو تاریخ شناس اسپانیایی به ایران می آید

کارلوس هردرو منتقد و تاریخدان اسپانیایی به دعوت مدرسه ملی سینمای ایران برای تدریس یک سرفصل در دوره آموزش عالی مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل به ایران می آید. - کارلوس هردرو منتقد و تاریخدان اسپانیایی به دعوت مدرسه ملی سینمای ایران برای تدریس یک سرفصل در دوره آموزش عالی مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل به ایران می آید." به گزارش فانوس"، کارلوس هردرو منتقد و تاریخ شناس اسپانیایی برای تدریس سرفصل آموزشی ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی