کاربرد سینما کمتر از موشک نیست

محمدرضا شرف الدین داور بخش فیلم های سینمایی مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت به توصیف گفتمان مقاومت که سردمدار آن ایران اسلامی است، - پرداخت. محمدرضا شرف الدین داور بخش فیلم های سینمایی مسابقه ملی پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت با اشاره به اینکه گفتمان مقاومت یک آموزه مکتبی و دستور الهی است، بیان کرد: اگر به انقلاب های تاریخ نگاه کنیم به ویژه انقلاب هایی که در 200 سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده است، ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی