ژرار دوپاردیو کنار تینا پاکروان / چرا ستاره فرانسوی سینما در لس آنجلس -تهران بازی نکرد؟

تینا پاکروان کارگردان فیلم سینمایی لس آنجلس-تهران می گوید صحبت های نهایی با ژرژ دوپاردیو برای بازی در این فیلم انجام شده بود و این بازیگر فرانسوی نیز تایید نهایی را برای حضور داده بود. -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی