چ همراه با آژانس شیشه ای در آخر هفته تلویزیون

شبکه های مختلف سیما در تاسوعا و عاشورای حسینی، فیلم های سینمایی و تلویزیونی مختلفی را برای پخش در نظر گرفته اند که از جمله مهمترین آن ها می توان به گلوگاه شیطان ، – شبکه های مختلف سیما در تاسوعا و عاشورای حسینی، فیلم های سینمایی و تلویزیونی مختلفی را برای پخش در نظر گرفته اند که از جمله مهمترین آن ها می توان به گلوگاه شیطان ، مهاجر ، چ و آژانس شیشه ای اشاره کرد. شبکه های مختلف سیما در تاسوعا و عاشورای حسینی، …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی