چین میهمان ویژه امسال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران است

سینماپرس: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیت جدید خود از وضعیت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نوشت و از مهمان ویژه امسال در نمایشگاه خبرداد.